Tania wycena nieruchomości, administrator nieruchomości w Warszawie

Wycena nieruchomości to podstawa choćby w trakcie prób jego sprzedaży. Cel może być jednak inny, jak np. chęć zabezpieczenia kredytu bankowego,
zniesienie współwłasności, postępowanie administracyjne, np. opłata adiacencka lub aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania. Obiektywnej oceny wartości posiadłości może także zażądać administrator nieruchomości. Wycena może zostać również przeprowadzona na potrzeby sprawozdań finansowych, a także amortyzacji środków trwałych. Tania wycena nieruchomości to coś, czego szuka wielu klientów firm zajmujących się tego typu usługami.

 

Warszawa posiada w swoim zanadrzu firmę Result, która zajmuje się profesjonalnym i szybkim sporządzaniem operatu szacunkowego na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów, takich jak: aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do posiadanej na własność nieruchomości, czy też wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy, w przypadku, gdy chodzi o nieruchomości komercyjne (zabudowane).